Header logo

JAUME VIDAL ARASA

Hotel Popular.

La biblioteca popular de valls fou inaugurada per la Mancomunitat el 1918 i des de llavors a allotjat serveis públics per a la ciutadania. 
De biblioteca a espai d’exposicions, s’han realitzat activitats, presentacions i diversitat d’esdeveniments. 
En una època on les ciutats esdevenen geografies turístiques es planteja el canvi d’ús d’un espai públic (el temps que romandrà oberta la Biennal d'Art de Valls ) com a punt de partida a una reflexió sobre el sentiment de pertanyença de lo públic. Una possessió col·lectiva a la què voldriem accedir a manera de experiència individual encara que sigui tan sols per un dia. 
Una de les lectures més interessants de la peça és la contraposició del fenòmen turístic Airbnb enfront els emplaçaments sacres, institucionals o aparentment públics.
Hotel Popular aprofunditza en els termes de patrimoni, punts d'interès turístic i propietat i en crea una dinàmica participativa a l'abast del poble.