Header logo

JAUME VIDAL ARASA

Constant Consensus Conscious.

Les obres de Jaume Vidal proposen en tots els casos un posicionament dialèctic mitjançant la exposició i la confrontació de raonaments i argumentacions contràries entre si. Posar en crisi qualsevol situació té com a objectiu principal el descobriment de totes les ubicacions per tal de fer-les visibles en l’espai comú de debat per tal d’aconseguir el respecte mutu i fomentar la capacitat de diàleg entre les parts. Constant Consensus Conscious és una proposició de mediació mitjançant la imatge. Un gest de cadascuna de les parts que fa possible que la tolerància sigui una zona més espaiosa de la taula de consens, que permet que de manera conscient s’abandoni la posició propia amb un desig manifest de conèixer la posició dels altres interlocutors del diàleg social.